Apareiodon affinis (Steindachner, 1879)

Apareiodon affinis (Virolito) Apareiodon affinis (Virolito) Fotografía realizada por: El Mojarrero

Apareiodon affinis (Virolito)
Apareiodon affinis (Virolito)
Apareiodon affinis (Virolito)