Echinodorus martii (maior)

Echinodorus martii (maior) Echinodorus martii (maior) Fotografía realizada por: Atreyu